BYGGLEDNING

För att ett bygge skall gå snabbt och elegant krävs en hel del fackkunskap. Att anlita en konsult kan vara väl använda pengar.

 

Vad kan jag göra för Dig?

bullet Bistå under hela byggprocessen avseende kontakter med kommunala och antikvariska myndigheter
bullet Ombesörja geotekniska undersökningar
bullet Ombesörja konstruktioner inom byggnadsstatik, VVS, el mm
bullet Ta fram anbudshandlingar och göra upphandlingar av entreprenader
bullet Följa upp byggprocessen tekniskt, ekonomiskt och tidsmässigt
bullet Genomföra besiktigar

 

  Bonebyggkonsult

 

Husbyggnadsingenjören-SBR Nils-Erik Olofsson har sin verksamhet främst i Jönköpings och Östergötlands län.

 

Med mer än 40 års erfarenhet från bygg-branschen, främst från byggföretag i arbetsledande befattning men även från byggmaterialhandel, står jag till tjänst inom områden som du kan läsa mer om på följande sidor.

Copyright ® Bonebyggkonsult 2009